برنامه اجرایی رویداد

پذیرش 7:00 الی 8:00 نهار 12:45 الی 13:45
مجری،تیزر،شروع 8:00 الی 8:10 مجری،تیزر 13:45 الی 13:50
جناب آقای سادات اعلایی 8:10 الی 8:30 جناب آقای آرپناهی 13:50 الی 14:05
مجری،تیزر 8:30 الی 8:35 مجری،تیزر 14:05 الی 14:10
جناب آقای مقدم 8:35 الی 9:00 جناب آقای محمودی 14:10 الی 14:30
مجری،تیزر 9:00 الی 9:05 جناب آقای ابوالحسنی 14:30 الی 14:45
جناب آقای دهبان 9:05 الی 9:20 جناب آقای کلهر 14:45 الی 14:50
مجری،تیزر 9:20 الی 9:25 مجری،تیزر 14:50 الی 14:55
جناب آقای طالبی 9:25 الی 9:45 جناب آقای رسولی 14:55 الی 15:10
مجری،تیزر 9:45 الی 9:50 مجری،تیزر 15:10 الی 15:15
جناب آقای عباسی 9:50 الی 10:00 جناب آقای بیطرفان 15:15 الی 15:35
میان وعده 10:00 الی 10:30 میان وعده 15:35 الی 16:00
جناب آقای صادقی 10:30 الی 10:45 پنل رهبران بازاریابی کسب و کارهای پیشرو 16:00 الی 17:45
مجری،تیزر 10:45 الی 10:50 مجری،تیزر 17:45 الی 17:50
جناب آقای شاملو 10:50 الی 11:10 جناب آقای فخاریان 17:50 الی 18:05
مجری،تیزر 11:10 الی 11:15 مجری،تیزر 18:05 الی 18:07
پنل اینفلوئنسرها 11:15 الی 12:45 افتتاحیه و رونمایی از تندیس دیمارک 18:07 الی 18:30

ثبت نام در اولین دوره از همایش و جشنواره آنلاین سالیانه دیمارک

راهنمایی : پس از انتخاب تعداد افراد مدنظر خود در هر یک از زمان ها ، به انتهای این بخش مراجعه نموده و دکمه « ادامه خرید » را کلیک نمایید .
جزئیات تعداد

پنل صبح ۸ الی ۱۳

سخنرانان : آقای سادات اعلایی - آقای مقدم - آقای دهبان - آقای طالبی - آقای عباسی - آقای صادقی - آقای شاملو و پنل اینفلوئنسرها

39,000 تومان

پنل بعد از ظهر ۱۳ الی ۱۸

سخنرانان : آقای آریاپناهی - آقای محمودی - آقای ابوالحسنی - آقای کلهر - آقای رسولی - آقای بیطرفان - آقای فخاریان و پنل رهبران بازاریابی کسب و کارهای پیشرو

39,000 تومان

پنل کامل ۸ الی ۱۸

سخنرانان : آقای سادات اعلایی - آقای مقدم - آقای دهبان - آقای طالبی - آقای عباسی - آقای صادقی - آقای شاملو - آقای آریاپناهی - آقای محمودی - آقای ابوالحسنی - آقای کلهر - آقای رسولی - آقای بیطرفان - آقای فخاریان و پنل های اینفلوئنسرها و رهبران بازاریابی کسب و کارهای پیشرو

59,000 تومان

THL

0 تومان